Παράλληλες Εκδηλώσεις της 36ης Έκθεσης Διαγωνισμού της IPMS Hellas - 6η Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης

Στα πλαίσια των Παράλληλων Εκδηλώσεων της 36ης Έκθεσης – Διαγωνισμού της IPMS Hellas στην Τεχνόπολη και σε συνέχεια των αντίστοιχων εκδηλώσεων που έγιναν για πρώτη φορά οργανωμένα στην Έκθεση του 2011 στο Ελληνικό, θα πραγματοποιηθεί η 6η Πανελλήνια Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης, με τη συμμετοχή αναπαλαιωμένων ιστορικών οχημάτων και αναβιωτών (reenactors).

H Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης, θα λάβει χώρα στον Προαύλιο χώρο της Τεχνόπολης, συνολικού εμβαδού άνω των 1800τ.μ., ανάμεσα στα Κτίρια «Μηχανουργείο» και «Αποθήκη» και θα περιλαμβάνει στατικά εκθέματα (διοράματα και οχήματα) καθώς και ένστολους αναβιωτές (reenactors).

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση, έχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της IPMS ή άλλων Συλλόγων ή απλοί ιδιώτες μη ενταγμένοι σε κάποιο Σύλλογο ή Φορέα σχετικό με την Ιστορική Αναβίωση.

Κόστος συμμετοχής

Τα μέλη της IPMS καθώς και οι νέοι κάτω των 16 ετών, συμμετέχουν δωρεάν. To Κόστος Συμμετοχής όλων των υπολοίπων διαμορφώνεται ως εξής:

Συμμετοχή Συλλόγων : 300 / 200 ευρώ. Περιλαμβάνει ένα «Περίπτερο», μήκους 2 ή 3 μέτρων (εντός της αίθουσας ή στον υπαίθριο χώρο, χωρίς σκέπαστρο) για χρήση κατά την κρίση του Συλλόγου και συμμετοχή απεριόριστου αριθμού οχημάτων και αναβιωτών. Το εν λόγω Περίπτερο θα χρησιμοποιείται κατά της κρίση του Συλλόγου για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, ενημέρωση του κοινού, εγγραφές μελών κλπ. Το Στατικό Διόραμα, ΔΕΝ λογίζεται ως «Περίπτερο».

  • Μεμονωμένη Συμμετοχή Οχήματος : 50 ευρώ. Περιλαμβάνει ένα όχημα με τον εξοπλισμό του και ένα οδηγό.
  • Μεμονωμένη Συμμετοχή Μοτοσυκλέτας : 30 ευρώ. Περιλαμβάνει μία μοτοσυκλέτα με τον εξοπλισμό της και ένα οδηγό.
  • Μεμονωμένη Συμμετοχή Αναβιωτή : 20 ευρώ. Περιλαμβάνει ένα πεζό αναβιωτή με τον εξοπλισμό του.

Προεγγραφή Εκθεμάτων – Συμμετοχών.

Η προεγγραφή όλων των εκθεμάτων και συμμετοχών (στατικών διοραμάτων, οχημάτων, μοτοσυκλετών και ένστολων αναβιωτών) είναι υποχρεωτική. Για διευκόλυνση και αρτιότερη οργάνωση της έκθεσης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει το Δελτίο Προεγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο μέχρι την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 23:00.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της προεγγραφής, αυτή μπορεί να αποσταλεί σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: IPMS Hellas, Δαιδάλου 23, 163 41 Ηλιούπολη με την ένδειξη «Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης - Προεγγραφή 2017» το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017 (Σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Στο Δελτίο Προεγγραφής της κάθε συμμετοχής θα πρέπει να περιγράφονται τα στοιχεία των εκθεμάτων (Τύπος Οχήματος ή Στολής, Εθνικότητα, Χρονολογία Κατασκευής ή Αναπαράστασης, Σχόλια και Πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών). Εκθέματα για τα οποία δεν έγινε προεγγραφή δεν θα γίνουν δεκτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα εξεταστούν επί τόπου από την Οργανωτική Επιτροπή, είναι δυνατό να γίνουν δεκτά τέτοια εκθέματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ορίζεται υποχρεωτική καταβολή χρηματικού προστίμου της τάξης των 20€ ανά έκθεμα. Το πρόστιμο αυτό ισχύει για όλους (μέλη και μη μέλη της IPMS) και καταβάλλεται πλέον του κατά περίπτωση Τέλους Συμμετοχής.

Παραλαβή – παράδοση εκθεμάτων, λειτουργία έκθεσης 

Η παρουσίαση και εγκατάσταση των στατικών εκθεμάτων θα γίνει υποχρεωτικά την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 (18:00-22:00), την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 κατά τις ώρες 12:00 έως 22:00 και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 (έως τις 09:00).

Η παρουσίαση των αναβιωτών θα επιτρέπεται όλες τις ώρες που θα λειτουργεί η Έκθεση (ακολουθεί ακριβές ωράριο λειτουργίας παρακάτω)

Ειδικές Οδηγίες

Επιτρέπεται η εναλλαγή των στολών των αναβιωτών, με την προϋπόθεση ότι όλες οι στολές και συνθέσεις που θα παρουσιαστούν, θα έχουν προεγγραφεί και συμφωνηθεί με την ΟΕ.

Η συνολική εικόνα και σύνθεση της Έκθεσης Ιστορικής Αναβίωσης, είναι στην αρμοδιότητα της ΟΕ και θα είναι ανά πάσα στιγμή σύμφωνη με τα στοιχεία των εκθεμάτων που έχουν προεγγραφεί. Εάν υπάρχουν αλλαγές, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί εγκαίρως η ΟΕ (πριν την έναρξη της έκθεσης) και να έχει συμφωνήσει με αυτές.

Σε ειδικό χώρο της έκθεσης, πλησίον των εκθεμάτων θα υπάρχουν ταμπέλες με την περιγραφή κάθε εκθέματος καθώς και ταμπέλες στις οποίες θα αναγράφεται ότι : «ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ (ΟΧΗΜΑΤΑ & ΣΤΟΛΕΣ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ IPMS HELLAS ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ Η’ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ Η’ ΚΙΝΗΜΑΤΑ».

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία και κίνηση των οχημάτων, για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών.

Επιτρέπεται η συμμετοχή-έκθεση αντιγράφων όπλων, εφόσον αυτά αποτελούν συμπλήρωμα στολής ή οχήματος ή αυτοτελή εκθέματα σε εκθετήριο Συλλόγου.

Επιτρέπεται η φωτογράφιση όλων των εκθεμάτων εκτός αν για κάποιο υπάρχει σχετική απαγόρευση (προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη του ή τον αναβιωτή) η οποία θα πρέπει να σημαίνεται με ευκρινή τρόπο.

Επιτρέπεται οργάνωση και διενέργεια ειδικών φωτογραφικών ή άλλων σκηνοθετημένων «επεισοδίων» για σκοπούς ρεαλιστικής παρουσίασης και φωτογράφισης των εκθεμάτων, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει ενημερωθεί εγκαίρως η ΟΕ και να έχει συμφωνήσει με αυτές ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως και οι επισκέπτες της έκθεσης και κάθε ενδιαφερόμενος.

Ωράριο Λειτουργίας – Εισιτήριο Επισκεπτών

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό ως εξής:

  • Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 12:00 έως 22:00
  • Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 09:00 έως 22:00
  • Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 09:00 έως 18:00

To εισιτήριο εισόδου έχει ισχύ 3 ημερών και κοστίζει δύο (2) Ευρώ, για όλους τους επισκέπτες άνω των 12 ετών. Οι συμμετέχοντες στην έκθεση και τα ταμειακώς εντάξει μέλη της IPMS Ελλάδος, ΔΕΝ πληρώνουν εισιτήριο.

Διάφορα

H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω άρθρων κατά την κρίση της και εφ’ όσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ο εκθεσιακός χώρος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης υπόκειται στην απόλυτη αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από την έκθεση οποιονδήποτε δεν εφαρμόζει τον Κανονισμό Λειτουργίας, δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους και τέλος δεν τηρεί σωστή και ευγενική συμπεριφορά.

H παραμονή οιουδήποτε εκθέτη ή επισκέπτη στον εκθεσιακό χώρο, συνεπάγεται τη γνώση, πλήρη αποδοχή και εφαρμογή όλων των κανόνων του παρόντος.

Μοιραστείτε το άρθρο