Η 2dreamers ονομάζει την πρώτη της κυκλοφόρία "SPACE ADVENTURER 1" και είναι ένα μπούστο από ρητίνη που αναπαριστά τον ...

Μοντέλο Ελληνικού περιπτέρου, το οποίο καλύπτει ιστορικά την περίοδο 1940-1970.Δίνεται κλειστό, με ανεβασμένες ...
That's All