ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ > Dio: Γενική συζήτηση-Reference

Africa Corps

(1/1)

veliath:
πρόσφατα άρχισα ένα διόραμα στην 1/35 για Africa Corps με ένα Panzer II αλλα απο φωτοψραφικό υλικό δέν έχω τίποτα. μήπος κανένας έχει καμία φώτο διαθέσημη ή ότι άλλα να ναι γιατί το βιβλίο την Scouadron Leiche Panzers απο έρημο δέν έχει τίποτα.

DJ ANAS:
Καλημερα απο Νηρεμβεργη

Εδω Links για Pzkpfw 2

http://www.panzer.punkt.pl/strony_www/pzkpfw_2_galeria.htm
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.landmarkmilitarybooks.com/image.php%3Fproductid%3D1487&imgrefurl=http://www.landmarkmilitarybooks.com/WYDAWNICTWO-Books-Armour-Series-c-13.html&h=135&w=94&sz=6&hl=de&start=155&tbnid=0vbyqKqQJeasKM:&tbnh=92&tbnw

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://perso.wanadoo.fr/seconde.guerre.mondiale/pearl_panzer2c.jpg&imgrefurl=http://perso.wanadoo.fr/seconde.guerre.mondiale/photos.htm&h=350&w=590&sz=60&hl=de&start=16&tbnid=HbB1RPzS6jZ9EM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://homepages.maxnet.co.nz/bphprint/nzpics/splitgun.jpg&imgrefurl=http://homepages.maxnet.co.nz/bphprint/nz.html&h=479&w=750&sz=65&hl=de&start=76&tbnid=Kqr55BBirUttZM:&tbnh=90&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3D*Afrika%2B%2BK

Tασος :wink:

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.lonesentry.com/features/pics/f1_1_panzer_2_pz2_large.jpg&imgrefurl=http://www.lonesentry.com/features/f1_image1.html&h=509&w=800&sz=65&hl=de&start=7&tbnid=-ctsZsMBb246wM:&tbnh=91&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D*pa

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση